İçeriğe git

KUŞADASI İNŞAAT Alçı Ustası kusadasinda

KUŞADASI İNŞAAT Alçı Ustası kusadasinda

2-B)DUVAR DIŞTAN ISI YALITIMI (MANTOLAMA)

(POZ NO:19.055/C1-C2)

Sağlıklı ve rahat yaşam sadece uygun ısı ve nem şartlarına sahip olan mekanlarda mümkündür. Yapılarda görülen rutubetli alanlar, küf oluşması ve çatlamalar doğru ısı yalıtım çözümleri ile önlenebilir. Avrupa birliği standartlarına göre ısıl konfor, bina içi sıcaklığı ile iç duvar yüzey sıcaklığı arasındaki farkın 2 0C olması şeklinde tanımlanır. Bu konfor koşulları ancak projeye uygun bir ısı yalıtımıyla sağlanabilir. Dıştan yapılan ısı yalıtımı yapı fiziği açısından en sağlıklı uygulamadır. Bu uygulamada herhangi bir ısı köprüsüne izin verilmez ve yapı kabuğunu oluşturan yapı malzemeleri sıcak tarafta kalır.
Dıştan XPS ile ısı yalıtımı uygulaması dış cepheler için dekoratif çözümler sunarak, özellikle eski bina yüzeylerinde binalara yeni bir görünüm kazandırır. Mantolama enerjiden tasarruf sağlayarak gaz, kurum ve toz emisyonun azaltıp cevre kirliğini önler.


Projelendirmede Dikkat Edilecek Konular:
Dış yüzeyde kullanılan ısı yalıtım malzemesi dış etkilere karşı dayanıklı özellikte olmalıdır. Özellikle subasman bölgesinde kullanılan yalıtım tabakası şiddetli etkilere maruzdur: yerden alınan nem, yağmur veya su, mekanik basınç ve darbe, humik asit vs. dolayısı ile dış ve subasman seviyesinde kullanılan yalıtım malzemesi uzun süreli, kalıcı etkili bir çözüm getirebilecek özel bir yalıtım malzemesi olmalıdır. XPS sözkonusu detaylarda darbe etkilerine dayanıklı,sürekli ve etkin bir ısı yalıtımı uygulaması sağlar.

Uygulama için uygun iklim şartları dikkate alınarak uygulamaya başlanmalıdır. Uygulama başlamadan önce binanın bütün cephelerinin yatay ve düşey terazisi belirlenir. Isı yalıtım levhalarının yapışacağı yüzey düzgün olmalı, alt yüzeyin eğriliği 1-2 cm. den büyük olmamalıdır. Uygulama öncesi bir kaba sıva ile alt yüzey düzeltilerek, daha hızlı yapıştırma işlemi, daha iyi bir dübel tespit özelliği sağlanır. İklim şartları göz önüne alınarak, gerekirse dış cephe muhafaza edilerek uygulama yapılmalıdır. Isı yalıtımı yapılması sonrasında sağlıklı sonuçlar alınması için, yapı kabuğunun tamamen kurumuş olmasına dikkat edilmelidir


1- Dış Cephe Kaplaması

2- Sıva filesine gömülü yalıtım sıvası

3- Dübel

4- Ekstrude Polistren Levha

5- Yapıştırma Harcı

6- Duvar

7- İç Sıva

DUVARLARDA ISI YALITIMI

Karakteristik Özellikler

Sağlanması gereken şartlar

EN 13164’teki sınıf

Yüzeye Dik Çekme dayan›m›• Yapıştırıcı ve mekanik tesbitle montelenmiş.

≥ 200 kPa

TR 200

EN 1604 - Boyut kararlılığı (23 ± 2) ºC ve % (90 ± 5) 48 saat beklemeden sonra

≤ % 2
Düzlük toleransı

± 5 mm
Uzunluk toleransı

± 2 mm
Genifllik tolerans›

± 2 mm
Uzunluk ve genişliğin gönyeden sapma toleransı

± 5 mm/m

Sb

Kalınlık toleransı

±1 mm
Tam Daldırmayla uzun süreli su emme (Hacimce)

≤ 1.5

WL(T) 1.5
Uygulama
Yüzeyin hazırlanması: Uygulamaya başlamadan önce binanın bütün cephelerinin yatay ve düşey terazisi belirlenir.Uygulama öncesi kaba sıva yapılarak, XPS Isı Yalıtım Levhalarının yapıştırma harcının daha az kullanılması, daha hızlı yapıştırma işlemi ve daha iyi bir dübel tespit özelliği sağlanır. Yüzeyde yapışmayı önleyici herhangi bir kaplama varsa kaldırılmalıdır. Yüzey tutuculuğunu artırmak ve levhaların sağlıklı yapışmalarını sağlamak için uygulamanın yapılacağı XPS levhalarının yüzeyine yapıştırma harcından astar sürülmesi tavsiye olunur.
Başlangıç Profili Yerleştirilmesi
Seçilen XPS levha kalınlığına uygun ölçülerde subasman profili, İlk kat döşeme seviyesinin 20cm. alt kısmına özel dübeli ile tespit edilir.

Terazisine alınan yüzeyin eğriliğine uygun olarak. Subasman profili ile yüzey arasındaki boşluklar, farklı kalınlıklardaki plastik takozlar ile gönyesine alınır. Subasman profilinin düzgün tespit edilmesi, levhaların sağlıklı ve dengeli bir şekilde uygulanması için önem taşır.

XPS Levhalarının Yapıştırılması

Uygulama yüzeyinin eğriliği bir sıva ile giderildikten sonra, yüzey özelliklerine uygun mineral veya akrilik esaslı bir yapıştırıcı seçilir.

Noktasal ve Şerit Yapıştırma
Yapıştırma harcı XPS levha yüzeyinin tümüne kenarları boyunca sürekli / şerit, orta kısımlara noktasal olarak sürülür. Yapıştırıcının XPS levhalarının arkasına en az % 40 oranında temas etmiş olmasına dikkat edilmelidir.Yaklaşık m2’ye 4-5 kg yapıştırma harcı gelecek şekilde,levha birleşim derzlerine sıva taşmayacak şekilde yapıştırma harcı levhaya yerleştirilir.

Taraklı Mala ile Sürekli Yapıştırma
Eğri olmayan çok düzgün cephelerde 10x10 mm. Ölçülerinde taraklı mala ile uygulama yapılabilir. Yapıştırma harcı XPS levhaların arka yüzeyinin tümüne taraklı mala ile sürekli bir şekilde sürülür. Her iki uygulama yönteminde levha kenarlarına yapıştırma harcının taşmamasına dikkat edilmeli, böyle bir durumda levha kenarları mutlaka temizlenmelidir.

XPS Isı Yalıtım Levhalarının Yerleştirilmesi
Yapıştırma harcı uygulanmış XPS levhaları, su basman profiline oturtularak levhalar arasında boşluk kalmayacak ve binilerin sıkıcı birleştirilecek şekilde hafifçe kaydırılıp duvara yapıştırılır. Yapıştırma harcı kurumadan, levhalar arasında kot farkları oluşmaması için bir mastar yardımıyla levhalar gönyesine alınır.

XPS Levhalarının Dübellenmesi
Yapıştırma işlemine ilave XPS levhalarının sürekliliğini ve performansını uzun ömürlü bir şekilde sürdürmesi için mekanik bağlantı elemanlarına ihtiyaç duyulur. Dübelleme yapıştırma işleminden 24 saat sonra, yapının yüksekliği ve yüzey özelliklerine göre tarif edilmiş derinlikte, sayısında ve dübel tipinde uygulanmalıdır.

Yapıştırılmış XPS levhaların üzerine dübel başlığının tam olarak yerleştirilmesi için hava başlığı açılır. Alt yüzeye sabitlenecek dübel uzunluğundan 1 cm derin olacak şekilde matkapla delik açılarak dübel yerleştirilir. Matkap çapları açılacak dübel çapıyla aynı seçilmelidir. Betonarme zeminlerde plastik çivili dübel kullanma durumunda matkap çapı, dübel çapından 1mm. Daha geniş seçilebilir.
Sıva Katlarının Oluşturulması
İlk kat sıva, yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra uygulanmalıdır. İlk kat sıva XPS levhaları üzerine çelik mala yardımıyla uygulanır. Homojen bir kalınlık elde etmek için 3x3 mm. Ebatlarında bir taraklı mala yardımıyla ilk kat sıva levha üzerinde ilk kat sıvayı hemen takiben, donatı filesi ilk kat sıvanın üzerine hafifçe gömülerek yatay veya düşey yerleştirilir.
Cephede zayıf bölgeler olarak tanımlanan kapı veya pencere kenarları gibi bölgelere ek takviye file ilk kat sıvanın içine yerleştirilecek zayıf kenarlar ilk kat sıva kurumadan ikinci kat sıva yaparken donatı filesinin yerinde oynamasını veya ilk kat sıva içine gömülmesini engellemek için , hava durumuna bağlı olarak ilk kat sıvanın hafifçe suyunu atması beklenerek uygulama yapılır.


  

Mekanik Dayanımı Yüksek Alt Katman
Yapılarda ilk kat seviyelerinde (1-1.2m.) darbelere karşı dayanıklı bir ısı yalıtım sistemi oluşturmak için, kendinden paspaylı çelik hasır donatılı kalın sıvalı bir sistem uygulanır. Bu seviyede kullanılacak XPS levhaları diğer levhalara göre 1cm daha ince olmalıdır. XPS levhaları üzerine çelik hasır donatı yerleştirilir ve mekanik olarak alt katmana dübellenir. Geleneksel veya hazır bir sıva çelik tel üzerine uygulanır ve üst kat XPS levhası ile hem yüz olacak şekilde üst kat XPS levhaları üzerine yapılan fileli ince sıva sistemi ile tüm cephe tamamlanır.


  

Son Kat Dekoratif Kaplamanın Oluşturulması
Son kat mineral veya akrilik esaslı dekoratif kaplamaların uygulanması aşamasında, alt kat sıvanın tamamen kurumasına ve hava koşullarının uygun olmasına dikkat edilmelidir. Son kat kaplamaların uygulanması esnasında olumsuz (şiddetli rüzgar ve yüksek ısı) hava koşullarından dolayı çabuk kuruması engellenmelidir.

Geniş yüzeylerde açık renkler ve uygun kalınlıkta kaplamalar uygulanmalıdır. Geniş cephelerde ara vermeden ve yeterli eleman bulundurularak uygulama yapılmalıdır. Aksi durumda, birleşim yerlerinde istenmeyen izler kalabilir. Cephede zorunlu bitiş gereken noktalarda (kat araları v.s.) koruyucu bir bant ile mutlaka sınırları belirlenerek uygulama yapılmalıdır. Akrilik esaslı kaplamalar kendinden renklidir, mineral esaslı kaplamalar beyaz bitişli olduğundan isteğe uygun ve solvent içermeyen bir dış kaplamayla boyanarak tamamlanır sıva katının kumasını takiben 4-7gün sonra astar uygulaması yapılır. Mineral veya akrilik esaslı dekoratif kaplama mala yardımıyla yüzeye uygulanır. Uygulanacak kalınlık sıva tiplerine göre değişmektedir.

Kaplamalar henüz kurumadan, plastik bir mala ile yüzeyinde perdahlanarak tekstür oluşturulur. Mineral esaslı beyaz bitişlerde, kuruduktan sonra son kat boya ile boyanmalıdır.

Duvarlarda Dıştan Isı Yalıtımı (MANTOLAMA) Uygulamalarında Ekstrude Polistren Kullanımının Avantajları:

Boyutsal Kararlılık açısından cephe ugulamalarında uzun vadede dayanıklı ve stabildir.

Bünyesine su emmemesi sayesinde uygulama sırasında oluşabilecek işçilik hatalarından etkilenmez.

Kapalı gözenek, homojen hücre yapısı sayesinde , sürekli ve yüksek ısı yalıtım performansı sağlar.

Yüksek basma dayanımı sayesinde yatay yüklere dayanım özelliği.

Çürümez , ufalanmaz.

Optimum çekme mukavemeti ile üzerine uygulanan sıva ile maksimum aderansı sağlar.

Optimum su buharı geçirgenlik direnci ile duvar kesitinde gerekli buhar geçişine izin verir.

Pürüzlü yüzey dokusu sayesinde,sıva aderansı maksimum düzeydedir.

Uygulama esnasında kolay işlenebilir ,kesilen levhaların fire vermeden kullanılabilir.

Kolay ve çabuk işlenebilirliği ve fiziksel özellikleri sayesinde hemen hemen bütün hava şartlarında uygulanabilir.

KUŞADASI İNŞAAT Alçı Ustası kusadasinda
Kuşadası Dış cephe montalama
KUŞADASI İNŞAAT Alçı Ustası kusadasinda

Kuşadasında iç cephe dış cephe boya, fayans, alçı, asma tavan, elektirik su tesisat, A' dan Z' ye tüm inşaat tadilat ustası arayan değerli müşterilerimiz artık bize ulaşmanız çok daha kolay...0 530 294 04 29

Telefon numaralarımızdan bizi arayabilirsiniz.
Görevli Arkadaşımız gerekli bilgileri alıp en yakın zamanda ustaları Boya işinin yapılacağı yere göndererek işi ve ücreti konuşmanızı sağlayacaktır.
Ön çalışma dediğimiz bu görüşme tamamen
ücretsizdir!

Mebran çatı, Kiremit çatı, Shingle çatı isleri yapılır. Her türlü çatı tamirat ve tadilatı da yapılır.Kuşadası Dış Cephe Mantolama
İçeriğe dön